BTV Morning Show, May 11 2023

В “Зелени минути” – среща Крейг Кохон, който неутрализира въглеродния си отпечатък чак до момента на своето раждане. Той е бизнесмен, който решава да прекоси Европа – от Истанбул до Лондон – пеша в името на природата. Вижте повече във видеото.

Watch the full film